Prof. dr. M. (Jet) Bussemaker

Prof. dr. M. (Jet) Bussemaker

Functie
Voorzitter
Telefoonnummer
070 - 340 50 60
E-mailadres
mail@raadrvs.nl

Jet Bussemaker is sinds 1 juni 2019 voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Ze denkt met de Raad graag na over de zorg voor nu én later. Maar vooral ook over waarom het soms zo moeilijk is om tot verandering te komen. ‘Mensen denken al snel: we hebben toch mooi met elkaar bedacht hoe het anders kan? Maar zo werkt een verandering niet. Er is meer nodig. Ook daar zetten we als Raad stevig op in.’

Beeld: ©ANP / ANP

‘Toen ik staatssecretaris van VWS was, reden 15 wijkverpleegkundigen op een Solex naar het ministerie. Ze kwamen aandacht vragen voor het behoud van de wijkverpleging. Ze hadden een terecht punt, maar de beelden deden ook veel. Het was de nostalgie. Die Solexen, die zusterschorten van toen. Dat roept al snel een verlangen op naar het goede wat is geweest.

Tegelijkertijd vertellen de beelden ook iets anders: dat was tóén. De tijden veranderen. Veel kruisverenigingen die vroeger zorg boden, zijn bijvoorbeeld opgegaan in grote thuiszorgorganisaties. Er is een huisartsentekort. Wijkverpleegkundigen staan onder druk. Het is juist nodig om vooruit te kijken en de zorg op een andere manier te organiseren. Dat motiveert mij enorm. Temeer omdat ik vaak heb gezien waar de successen zitten. En dat is altijd waar organisaties met elkaar samenwerken.

Mijn rol is om met de Raad aandacht te vragen voor vraagstukken op het grensvlak van volksgezondheid en samenleving. Een ideaalplaatje bedenken, dat is niet het moeilijkste. Maar wel de beweging daarnaartoe, de verandering. De uitdaging is om daarbij iedereen mee te krijgen. Want de zorg anders organiseren vraagt veel. Het gaat niet alleen om anders denken. Maar ook om anders handelen. Anders financieren. Anders verantwoorden. Ook moeten we ervoor zorgen dat de verandering niet leidt tot verschraling. Maar dat we die verandering juist gebruiken om tot betere zorg te komen.

Die Solex, die kan natuurlijk niet meer. Steeds meer wijkverpleegkundigen brengen met de elektrische bakfiets zorg aan huis. Zo verandert er van alles mee in de tijd. Natuurlijk zijn nieuwe ideeën en goede analyses belangrijk. Maar de hoe-vraag brengt de grootste uitdaging. Hoe kun je invulling geven aan wat er allemaal is bedacht? Mensen denken al snel: we hebben het toch mooi opgeschreven met elkaar? Maar zo werkt een verandering niet. Er is echt meer nodig. Ook daar zetten we als Raad stevig op in.’

Loopbaan

Jet Bussemaker werkt sinds 1 juli 2018 als hoogleraar ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ bij het Leids Universitair Medisch Centrum en de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit van Leiden. Daarvoor was zij minister van OCW (2012 – 2017) en rector van de Hogeschool van Amsterdam (2011-2012). Zij was tevens kroonlid van de SER (2011-2012) en de voorzitter van de commissie zorg. Bussemaker was van 2007 – 2010 staatssecretaris van VWS. Eerdere functies waren onder meer Kamerlid voor de PvdA en universitair docent aan de Vrije Universiteit.

Bussemaker is cum laude afgestudeerd in de politicologie en in 1993 aan de UvA gepromoveerd op het proefschrift ‘Betwiste Zelfstandigheid. Individualisering, sekse en verzorgingsstaat’ (bekroond met de Politicologenprijs 1994).

(Neven)functies

Momenteel vervult ze diverse (neven)functies:

 • Hoogleraar ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ bij het Leids Universitair Medisch Centrum en de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit van Leiden
 • Lid Raad van Toezicht Amsterdam UMC
 • Commissaris VSL, National Metrology Institute
 • Lid Raad van Advies NWO
 • Lid Raad van Commissarissen Amsterdamse Concertgebouw 
 • Lid Raad van Toezicht Nederlands Dans Theater
 • Voorzitter van de Academie van de Gouden Ganzenveer
 • Adviserend lid van de Raad voor medische Wetenschappen van de KNAW
 • Vicevoorzitter Fonds 21
 • Voorzitter Programmacommissie Onderzoeksprogramma Dementie van ZonMw
 • Lid Raad van Advies Max Planck Institute for Psycholinguistics
 • Lid Commissie van Advies van Nationale Herdenking 15 augustus 1945
 • Lid Maatschappelijk Impact Team (MIT)

Publicaties

Bussemaker werkt(e) aan de volgende RVS publicaties en projecten: