Prof. dr. M. (Jet) Bussemaker

Prof. dr. M. (Jet) Bussemaker

Functie
Voorzitter
Telefoonnummer
070 - 340 50 60
E-mailadres
mail@raadrvs.nl

Jet Bussemaker is sinds 1 juni 2019 voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Bussemaker’s doel met de Raad is om de samenhang tussen zorg en andere maatschappelijke thema’s te vergroten. Bussemaker reflecteert met de Raad graag over waarom het soms zo moeilijk is om tot verandering te komen en hoe we onze zorg nu en in de toekomst moeten waarderen.

De zorg gaat over meer dan het anders inrichten van de taken in een ziekenhuis of verpleeghuis, het gaat ook over hoe we in onze samenleving met elkaar leven & zorgen voor morgen.

Loopbaan

Jet Bussemaker werkt sinds 1 juli 2018 als hoogleraar ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ bij het Leids Universitair Medisch Centrum en de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit van Leiden. Daarvoor was zij minister van OCW (2012 – 2017) en rector van de Hogeschool van Amsterdam (2011-2012). Zij was tevens kroonlid van de SER (2011-2012) en de voorzitter van de commissie zorg. Bussemaker was van 2007 – 2010 staatssecretaris van VWS. Eerdere functies waren onder meer Kamerlid voor de PvdA en universitair docent aan de Vrije Universiteit.

Bussemaker is cum laude afgestudeerd in de politicologie en in 1993 aan de UvA gepromoveerd op het proefschrift ‘Betwiste Zelfstandigheid. Individualisering, sekse en verzorgingsstaat’ (bekroond met de Politicologenprijs 1994).

Momenteel vervult ze diverse nevenfuncties:

  • lid Raad van Toezicht Amsterdam UMC (voormalig AMC en VUmc)
  • voorzitter van het coöperatiebestuur  (PGGM, pensioenuitvoering in de zorg)
  • voorzitter van de adviesraad Orange Knowledge Fund van Nuffic
  • commissaris First Dutch Innovations
  • lid Raad van Advies NWO
  • lid van de Raad van Commissarissen van het Amsterdamse Concertgebouw Amsterdam
  • lid van de raad van toezicht van het Nederlands Dans Theater
  • voorzitter van de Academie van de Gouden Ganzenveer
  • Adviserend lid van de Raad voor medische Wetenschappen van de KNAW.

Publicaties

Bussemaker werkt(e) aan de volgende publicaties en projecten: