Met de stroom mee - Naar een duurzaam en adaptief stelsel van zorg en ondersteuning

Binnen het huidige zorgstelsel krijgen burgers niet de juiste zorg en ondersteuning aangeboden. In dit advies beantwoordt de Raad de vraag welke aanpassingen in het zorgstelsel nodig zijn om het stelsel duurzaam en adaptief te maken.

Waarom dit advies?

Werkwijze

Andere adviezen van de RVS over het zorgstelsel:

 • De basis op orde
  Uitgangspunten voor toekomstgerichte eerstelijnszorg
  Hoofdlijnenadvies - april 2023
 • Grenzeloos samenwerken?
  Beter mogelijk maken van domeinoverstijgende samenwerking
  Advies - maart 2022
 • Opnieuw akkoord? 
  Een handreiking voor regie op toegankelijke acute zorg.
  Advies - juni 2020