C.A. (Catrien) Schimmelpenninck

C.A. (Catrien) Schimmelpenninck

Functie
Senior adviseur
E-mailadres
ca.schimmelpenninck@raadrvs.nl

Catrien Schimmelpenninck werkt sinds februari 2022 als senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Vanwege haar opleiding tot medisch specialist, ervaring bij een zorgverzekeraar en persoonlijke ervaringen kent ze de zorgsector vanuit verschillende perspectieven.

De onafhankelijk en strategische blik van de Raad, de helicopterview en het samenbrengen van beleid, praktijk en onderzoek sluiten aan bij de brede, maatschappelijke interesse van Catrien. Met haar achtergrond als arts en haar ervaring in de zorgwereld draagt zij graag bij aan de verschillende thema’s van de Raad.

Het combineren van perspectieven is essentieel voor beleid op het gebied van zorg en volksgezondheid, de Raad draagt hieraan bij en inspireert.

Loopbaan

Catrien Schimmelpenninck studeerde geneeskunde en schreef een scriptie filosofie over de vrije wil. Vervolgens volgde ze de opleiding tot radioloog in het OLVG in Amsterdam met verschillende nevenactiviteiten. Vanwege een sterke interesse in thema’s als overdiagnostiek en maakbaarheid besloot zij haar blik te verbreden. Na een jaar bij het ministerie van VWS werd zij medisch adviseur bij DSW Zorgverzekeraar op het gebied van medisch specialistische zorg, eerstelijnsdiagnostiek en geboortezorg. Zij hield zich bezig met thema’s als verdringing van zorg, het tegengaan van medicalisering en overdiagnostiek en het oog houden voor de context bij vergoedingen. Daarnaast nam zij deel aan de landelijke Rondetafel diabeteszorg en het panel Gezonde zorg van het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde. Tegelijkertijd volgde zij een opleiding over sturing en financiering in de zorg en werd zij arts maatschappij en gezondheid. Gedurende deze opleiding werd haar interesse gewekt voor (de noodzaak tot) collectieve preventie.

Publicaties

Catrien Schimmelpenninck werkt(e) onder andere aan de volgende RVS publicaties en activiteiten: