Overkoepelend advies over stelsels van zorg en ondersteuning

In dit advies wil de Raad een fundamenteel andere van kijken bieden op de houdbaarheid van zorg en de toekomst van de stelsels van zorg en ondersteuning. We zien dat het huidige debat over stelsels op dit moment vooral gevoerd vanuit over hoe het stelsel financieel en personeel houdbaar blijft.

We kiezen voor een meer inhoudelijke manier van kijken die begint bij een andere manier van denken over de plaats van zorg in onze samenleving en de functie die de zorgsector heeft in het bevorderen van gezondheid. We analyseren wat de belangrijkste maatschappelijke opgaven zijn voor de stelsels van zorg en ondersteuning en in hoeverre de stelsels van zorg en ondersteuning in staat zijn om het hoofd te bieden aan die maatschappelijke opgaven.

Mede aan de hand van de eerdere adviezen stellen we ons vervolgens de vraag welke andere manieren van denken, organiseren, financieren, sturen en verantwoorden in de zorg nodig zijn voor een toekomstbestendig zorgstelsel.

Projectteam

Prof. dr. M. (Jet) Bussemaker
Dr. Bas Leerink
Prof. dr. Martijn van der Steen
Jan-Luuk Hoff Msc.
Dr. Richard Heijink
Dr. Karlijn Nijmijer
Drs. Catrien Schimmelpenninck