Over de RVS

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De Raad bestaat uit 10 leden en staat onder voorzitterschap van Jet Bussemaker. Een team van adviseurs en ondersteuners vormt met de Raad de RVS.

Onze visie & missie

Gezondheid. Dat is iets wat je koestert en iedereen toewenst. Iets wat je individueel raakt en waar je collectief voor zorgt. En waar we als samenleving enorme vooruitgang in hebben geboekt. Samen vormen we een veerkrachtige en weerbare samenleving, al blijven we tegelijkertijd kwetsbaar.

Een samenleving in ontwikkeling

Onze samenleving lijkt meer dan ooit in beweging. Digitalisering versnelt ontwikkelingen en verkleint afstanden. Maar al die nieuwe mogelijkheden maken het leven ook complexer; het moet steeds flexibeler, sneller en beter. Wie niet meekomt raakt op achterstand. Met alle stress die daarbij hoort, want de erkenning dat niet alles maakbaar en perfect kan zijn lijkt steeds lastiger te accepteren. We leven daarnaast gemiddeld langer met steeds grotere onderlinge verschillen. Dat leidt tot nieuwe vragen over wat medisch kan en ethisch wenselijk is. En over wie dat bepaalt en betaalt. Dat zet druk op onze individuele en collectieve gezondheid.

Innovaties, hypes en doorbraken buitelen over elkaar heen. De kunst is om al die vernieuwing zijn weg te laten vinden naar burgers en de zorgpraktijk.

Veelbelovende zorginnovaties

Rond dit soort maatschappelijke uitdagingen buitelen innovaties, hypes en doorbraken over elkaar heen. De kunst is om de opbrengst van al die vernieuwing daadwerkelijk z’n weg te laten vinden naar burgers en de zorgpraktijk. Dat vraagt om ruimte voor ondernemerschap, burgers en maatschappelijke initiatieven en nieuwe samenwerkingen tussen wetenschap, overheid en zorg.

Het bewaken van de menselijke maat

Dat vraagt ook om het bewaken van de menselijke maat, om oog voor de kwetsbaren en het groeiende verlangen naar eenvoud in onze complexe samenleving. In een context waarin burgers steeds veeleisender worden, kennis veelvuldig wordt betwist en professionals proberen nieuwe wegen te vinden om aan alle wensen en behoeften te voldoen. Dat raakt de samenleving als geheel en de volksgezondheid in het bijzonder.

Volksgezondheid & Samenleving

Daarom brengen wij die werelden samen. Wij zijn een strategisch adviesorgaan van de overheid & inspirerende raadgever voor Nederland. Wij richten ons op vragen die ook buiten behandelkamers en overlegtafels leven, in zorg en sociaal domein. Verder dan financieringsmodellen en zorgprotocollen. Onze Raad doet onderzoek & schetst perspectieven, bundelt krachten & verbindt mensen. Gestoeld op gedegen kennis & met ruimte voor verrassende nieuwe perspectieven en ideeën. Voor onszelf & voor elkaar.

Historie