De werkagenda van de RVS

De samenleving is volop in beweging en staat voor grote opgaven. Grenzen van zorg en ondersteuning komen in beeld, de volksgezondheid staat onder druk en verschillen in de samenleving worden steeds zichtbaarder.

De werkagenda 2024-2028 is ook als pdf-bestand beschikbaar

Voor ons als adviesraad vormen de vraagstukken op het snijvlak van volksgezondheid en samenleving de kern van ons werkterrein. De & in Raad voor Volksgezondheid & Samenleving staat centraal in de drie opgaven van de werkagenda 2024-2028. Binnen iedere opgave wordt de komende jaren een aantal adviesonderwerpen opgepakt.

1. Onbegrensd zorgen?

Omgaan met grenzen aan zorgen en verbeteren

2. Iedereen gezond?

Breed investeren in volksgezondheid

3. Goed (samen)leven?

Versterken van maatschappelijke bindingen

Ontwikkelingen in de samenleving hebben impact op de individuele en collectieve gezondheid.