Expertisenetwerken

Als Raad willen we een stem geven aan diegenen die niet altijd gehoord worden. De RVS wil zich dan ook vanuit een brede blik verdiepen in complexe vraagstukken binnen onze samenleving. Onze netwerken VeRS en de KennisRing denken hierin graag met ons mee. Raadsleden en adviseurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van onze adviezen.

VeRS: het jonge talentennetwerk van de RVS

Begin 2018 is VeRS gestart, het talentennetwerk van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. 32 enthousiaste jonge professionals met affiniteit en/of ervaring met de zorg en het sociaal domein nemen deel aan dit netwerk.

De oprichting van dit talentennetwerk geeft verdere inhoud aan de missie van de RVS om adviesthema’s vanuit uiteenlopende perspectieven te belichten en daarbij zo goed mogelijk gebruik te maken van verschillende inzichten uit de wetenschap en de praktijk van gezondheid, zorg en sociaal domein.

'Ik denk dat de RVS een mooie bijdrage kan leveren aan het
maatschappelijke debat over ongelijkheid door de discussie te verbreden naar het domein van gezondheid en tegelijkertijd ook te integreren met andere domeinen, wat bij uitstek past bij de raad.'

Dit doen de deelnemers van de VeRS op uitnodiging van de Raad en op persoonlijke titel. Elk brengen zij hun eigen kennis en ervaring mee. Deze jonge professionals denken onafhankelijk mee met de adviesthema’s van de RVS en committeren zich niet aan de adviezen van de RVS.

KennisRing

De KennisRing bestaat uit 25 gezaghebbende en vernieuwende professionals, bestuurders en ervaringsdeskundigen. Zij beschikken over expertise in de zorg en/of het sociaal domein, maar ook andere relevante expertise die van toepassing is op de & van volksgezondheid en samenleving.

Het doel van de Kennisring is de verbinding met beleid, praktijk en samenleving intensiveren. De RVS streeft ernaar te verdiepen, verbreden en verbinden. Een continue dialoog is hiervoor hoognodig.

De KennisRing komt 3 keer per jaar bij elkaar, soms in combinatie met VeRS. Deelnemers van de KennisRing doen dit op persoonlijke titel en denken onafhankelijk mee met de thema’s en adviezen van de RVS. Deelnemers worden uitgenodigd door de Raad.