De basis op orde - Uitgangspunten voor toekomstgerichte eerstelijnszorg

Een sterke, goed functionerende eerstelijnszorg is van groot belang voor de samenleving. Echter staan een aantal essentiële waarden en functies van eerstelijnszorg momenteel onder druk.

De Raad vindt dit zorgelijk en stelt dat anders kijken naar en anders organiseren van eerstelijnszorg noodzakelijk en urgent is. Dit advies stelt hiervoor 4 uitgangspunten voor.

Waarom dit advies?

Werkwijze

Andere adviezen van de RVS over het zorgstelsel: