Adviezen per thema

De adviezen van de RVS zijn hier onderverdeeld in verschillende thema's. Je kunt de adviezen van de RVS ook in een alfabetische of chronologische lijst raadplegen.

Bestaanszekerheid

Diversiteit & inclusie

Fysieke leefomgeving

Palliatieve zorg & de dood

Arbeidsmarkt

Zorgstelsel

 • Met de stroom mee
  Adviezen voor een duurzaam en adaptief zorgstelsel
  Advies - mei 2023
 • De basis op orde
  Uitgangspunten voor toekomstgerichte eerstelijnszorg
  Hoofdlijnenadvies - april 2023
 • Grenzeloos samenwerken?
  Beter mogelijk maken van domeinoverstijgende samenwerking
  Advies - maart 2022
 • Opnieuw akkoord? 
  Een handreiking voor regie op toegankelijke acute zorg.
  Advies - juni 2020

Complexe zorgvragen & patiëntenregie

Publieke gezondheid

Jeugd & gezin

 • Kinderen uit de knel
  Oog voor belangen van kinderen in levensdomeinen van ouders
  Advies - december 2023
 • Jongeren en hun zorgen voor hun morgen
  Jongeren moeten een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid
  Bundel i.s.m. 14 adviesraden - mei 2022
 • Intensieve vrijwillige hulp
  Heldere grenzen aan drang in de jeugdhulp
  Advies - november 2019
 • Over bezorgd
  Maatschappelijke verwachtingen en mentale druk onder jongvolwassenen
  Essay - juli 2018
 • Leeftijdsgrenzen
  Betere kansen voor kwetsbare jongeren
  Advies - juni 2018
 • Plezier in bewegen
  Sporten en bewegen hoort een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van het onderwijs.
  Advies i.s.m. de Sportraad en de Onderwijsraad - september 2018
 • Een gedurfde ambitie
  Veelzijdig samenwerken met kind en gezin
  Advies - mei 2016

Digitalisering & innovatie

Ouderen