Toegankelijkheid

De RVS wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig. 

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • Een deel van de pdf’s is niet helemaal toegankelijk. De pdf’s voldoen wel aan minimale eisen.
  • Rijksoverheid.nl heeft oude documenten en nieuwsberichten niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.

Toegankelijkheidsverklaring

  • Momenteel werken wij aan de toegankelijkheidsverklaring van onze website. Hiermee zullen wij de toegankelijkheid van deze website zo snel mogelijk onderbouwen met actuele en volledige informatie. Wij hebben in september een meting laten uitvoeren, naar aanleiding waarvan wij de punten die niet voldoen aan de toegankelijkheidseisen aan het verbeteren zijn. Wij informeren u in februari 2021 door middel van een nieuwe toegankelijkheidsverklaring.
  • Tot die tijd kunt u ons tijdelijke toegankelijkheidslabel inzien.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met de RVS.