Privacy

De RVS gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die u op raadrvs.nl opgeeft, gebruikt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Daarmee voldoet de RVS aan de privacywetgeving.

Persoonsgegevens

Als u een publicatie of de RVS -nieuwsbrief wilt ontvangen, dan hebben wij persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres. De Raad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. De raad zal uw gegevens niet doorgeven aan derden. Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen.

Vragen over privacy aan de RVS?

U kunt contact opnemen met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving om te vragen welke gegevens de raad van u heeft. U kunt vragen om aanpassing of verwijdering van die gegevens.
Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.