Prof. dr. M. (Martijn) van der Steen

Prof. dr. M. (Martijn) van der Steen

Functie
Raadslid
Telefoonnummer
070 - 340 50 60
E-mailadres
mail@raadrvs.nl

Martijn van der Steen is bijzonder hoogleraar bestuurskunde. Je zou verwachten dat hij vooral bestuurlijk kijkt naar maatschappelijke vraagstukken. Maar hij begint liever bij wat de samenleving bezighoudt en sterk maakt. Want meer samenspel tussen beide invalshoeken kan maatschappelijke problemen oplossen en zelfs voorkomen. Van der Steen is sinds 2021 lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving.

Beeld: ©Leeszaal

‘In Rotterdam-West staat een leeszaal. Een heel bijzondere. De wijkbewoners hebben de bibliotheek – want dat is het – zelf opgezet. Het grappige is: de boeken staan uit het zicht, ergens achterin. Kijk je door het grote raam naar binnen, dan zie je huiselijkheid. Gezelligheid. Iedereen is welkom, ook al lees je misschien zelden een boek. Een grote groep vrijwilligers houdt de leeszaal draaiende, al 12 jaar lang. Ik neem er vaak mijn studenten mee naartoe. Want maatschappelijke vraagstukken snap je beter als je ervaart wat daarbij echt van waarde is.

Mijn vakgebied gaat over hoe de overheid de maatschappij kan besturen. Maar er is ook nog een andere dynamiek. Die zit in de samenleving zelf. Mensen weten vaak zelf wel wat belangrijk is en hoe je dat kunt organiseren. Als je daar als overheid ruimte voor maakt, zie je dan ook een enorme energie loskomen. Maar die dynamiek wordt nogal eens door beleidsmakers vergeten. Daardoor zijn veel vraagstukken moeilijk op te lossen. Sterker nog. Ik denk dat ze zelfs konden ontstaan omdat de overheid vaak zegt: dat lossen wij wel voor u op. Eigenlijk hebben we ons als samenleving veel uit handen laten nemen wat we beter niet konden kwijtraken.

Ik zit in de Raad als bestuurskundige. Maar niet zozeer om te kijken of het overheidsbeleid volgens de regels der kunst is. Ik kijk liever naar hoe dat samenspel tussen overheid en samenleving beter kan. Wat is het echte vraagstuk – niet in beleidstaal maar in gewone mensentaal? Wie kunnen dat helpen oplossen? En wat is daarvoor nodig? Een groep buurtbewoners bijvoorbeeld, die graag iets voor elkaar wil doen. De gemeente die wat geld bijlegt, zonder ingewikkelde procedures. Een wethouder die regelmatig even komt aanwaaien.

Vaak hebben beleidsmakers het over een doel. Maar wat is eigenlijk de bedoeling, wat is echt van waarde? Die vraag is veel belangrijker. Het antwoord vind je altijd in de samenleving.’

Loopbaan

Martijn van der Steen is gepromoveerd in de bestuurskunde en nu bijzonder hoogleraar Bestuurskunde, met de leerstoel Strategie en Toekomst aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Ook is Van der Steen co-decaan en adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Als directeur van de NSOB Denktank is hij verantwoordelijk voor de onderzoeksprogramma’s. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar hoe innovatie en vernieuwing in het publieke domein kan worden versterkt. Daarnaast maakt hij deel uit van besturen van verschillende sociale initiatieven.

(Neven)functies

 • Bijzonder hoogleraar Bestuurskunde, met de leerstoel Strategie en Toekomst aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
 • Co-decaan en adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). En directeur van de NSOB Denktank
 • Voorzitter Raad van Advies Bureau Risicobeoordeling (BuRo) NVWA, Ministerie van VWS en Ministerie van LNV (2019-heden)
 • Lid Raad van Advies, Zorginstituut Nederland (ZN), Ministerie van VWS (2019-heden)
 • Voorzitter Raad van Advies, Inspectie Justitie & Veiligheid, Ministerie van J&V (2018-heden)
 • Voorzitter van de visitatiecommissie van de Algemene Bestuursdienst (ABD) (2023)
 • Voorzitter van de begeleidingscommissie van de Uitvoeringstoets WOO (2023)
 • Extern lid van de Commissie Uitvoeringskracht van de RLI (2023)
 • Extraordinary professor aan twee Zuid-Afrikaanse universiteiten: de University of Pretoria en de University of Stellenbosch
 • Bestuurslid Stichting Grondvesten
 • Bestuurslid Stichting Stadsmakers
 • Columnist voor VNG magazine (5 keer per jaar): mijn column richt zich op thema’s rond strategie, innovatie, en toekomst in de context van gemeenten
 • Voorzitter van de jury van de Rotterdamse Scriptieprijs, van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeente Rotterdam
 • Bijzonder hoogleraar Bestuurskunde, met de leerstoel Strategie en Toekomst aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
 • Lid bestuur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)

Publicaties

Van der Steen werkt(e) onder andere aan de volgende RVS publicaties: