Prof. dr. M. (Martijn) van der Steen

Prof. dr. M. (Martijn) van der Steen

Functie
Raadslid
Telefoonnummer
070 - 340 50 60
E-mailadres
mail@raadrvs.nl

Martijn van der Steen is sinds 1 september 2021 raadslid bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Net als de Raad wil hij verbindingen tussen werelden tot stand brengen. Dit doet hij door wetenschappelijke concepten en inzichten toegankelijk te maken voor de mensen die in de praktijk werken. Dit draagt bij aan het begrip van maatschappelijke kwesties en helpt om tot handelingsperspectieven voor praktijk en samenleving te komen. De dilemma’s en complexiteit die daarbij spelen, wil Van der Steen op een begrijpelijke wijze op tafel brengen en daarmee hanteerbaar maken.

Ik geloof erg in het nut van reflectie. Leren ontstaat nooit zonder het ontdooien van gestolde opvattingen.

Loopbaan

Martijn van der Steen is gepromoveerd in de bestuurskunde en nu bijzonder hoogleraar Bestuurskunde, met de leerstoel Strategie en Toekomst aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Ook is Van der Steen co-decaan en adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Als directeur van de NSOB Denktank is hij verantwoordelijk voor de onderzoeksprogramma’s. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar hoe innovatie en vernieuwing in het publieke domein kan worden versterkt. Daarnaast maakt hij deel uit van besturen van verschillende sociale initiatieven.

Huidige nevenfuncties

  • Voorzitter Raad van Advies Bureau Risicobeoordeling (BuRo) NVWA, Ministerie van VWS en Ministerie van LNV (2019-heden)
  • Lid Raad van Advies, Zorginstituut Nederland (ZN), Ministerie van VWS (2019-heden)
  • Lid (en per juni 2021 voorzitter) Raad van Advies, Inspectie Justitie & Veiligheid, Ministerie van J&V (2018-heden)
  • Lid van de driejarige Visitatiecommissie voor het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Ministerie van J&V (2019-2021)
  • Extraordinary professor aan twee Zuid-Afrikaanse universiteiten: de University of Pretoria en de University of Stellenbosch
  • Bestuurslid Stichting Grondvesten
  • Bestuurslid Stichting Stadsmakers
  • Bestuurslid Vereniging voor Bestuurskunde (VB)
  • Columnist voor VNG magazine (5 keer per jaar): mijn column richt zich op thema’s rond strategie, innovatie, en toekomst in de context van gemeenten
  • Voorzitter van de jury van de Rotterdamse Scriptieprijs, van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeente Rotterdam