Leven en zorgen binnen planetaire grenzen

Planetaire ontwikkelingen zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en vervuiling hebben grote effecten op onze volksgezondheid en samenleving. Dat geldt ook voor de duurzaamheidstransities. De WHO heeft klimaatverandering uitgeroepen tot de grootste bedreiging voor de menselijke (volks)gezondheid. Deze urgentie komt boven op al bestaande opgaven in de zorg. In dit advies verkent de RVS hoe volksgezondheid en zorg er in de toekomst tegen deze achtergrond uit kunnen zien en welke stappen hiervoor nodig zijn.

Contact

Een veldraadpleging is onderdeel van de totstandkoming van dit advies. Wilt u in contact komen met het projectteam, stuur dan een bericht aan Jodine Smits.

De RVS verwacht dit advies eind 2024 te publiceren.

Andere adviezen van de RVS over digitalisering & innovatie: