De regio als redding - over de dilemma's rond regionale werken aan gezondheid en zorg en het belang van balanceren

Sinds enkele jaren lijkt regionaal werken steeds meer dé manier om opgaven aan te pakken op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning. Of het nu gaat om verkiezingsprogramma’s van politieke partijen, visiedocumenten van veldpartijen, of recent in het Integraal Zorgakkoord en in plannen voor het opzetten van een ‘regionale preventie infrastructuur’: de regio lijkt hét centrale ankerpunt.

De RVS roept op tot een meer bedachtzame inzet van de regio. Dat vraagt om een scherper politiek en maatschappelijk gesprek over de beloften van de regio. En over de keerzijden en wenselijkheid van regionaal werken. Lees de online publicatie hier. 

Waarom dit essay?

Andere adviezen van de RVS over fysieke leefomgeving: