Ruimte maken voor ontmoeting - De buurt als sociale leefomgeving?

Benut de bouwopgave en energietransitie als kans om socialere buurten te creëren. Daartoe roepen de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en het College van Rijksadviseurs (CRa) op in het gezamenlijke advies ‘Ruimte maken voor Ontmoeting’ dat zij vandaag aanbieden aan Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge.

Herwaardering

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en het College van Rijksadviseurs pleiten in het advies voor een herwaardering van de buurt als gezonde en sociale leefomgeving. Ruimtelijke condities kunnen de sociale samenhang in een buurt bevorderen. De ingrijpende ruimtelijke veranderingen op het gebied van wonen, mobiliteit en klimaat kunnen als hefbomen dienen om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Die kans mag niet worden gemist, maar dat gaat niet vanzelf.
 

Waarom dit advies?

Werkwijze

Andere adviezen van de RVS over fysieke leefomgeving:

  • Elke regio telt! 
    Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s
    Advies i.s.m. RLi en ROB - maart 2023
  • De regio als redding?
    Over de dilemma’s rond regionaal werken aan gezondheid en zorg en het belang van balanceren
    Essay - oktober 2022

Projectteam:

Evert Schot
Tim 'S Jongers
Koen Gruijters