Briefadvies SCP en RVS over langetermijnvisie op corona

Corona gaat niet meer weg. We zullen moeten leren leven met het virus, en dat betekent dat bestrijding van het virus ook niet meer het enige is dat telt bij de aanpak van deze crisis. De coronapandemie én de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het virus in te dammen, hebben het maatschappelijk leven diepgaand ontwricht. Wat volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) nu nodig is, is een meervoudige aanpak, mét een helder toekomstperspectief over de doelen die we als samenleving nastreven. Na twee jaar met corona kunnen we een aantal lessen trekken.

Beeld: ©Patrick van der Jagt

Aanleiding samenwerking SCP/RVS

Zowel het SCP als de RVS hebben in de loop van de coronacrisis onderzoek gedaan naar de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis binnen onze samenleving. De twee organisaties brengen hun inzichten nu voor het eerst samen in een adviesbrief aan het kabinet. In deze adviesbrief wordt het belang van een langetermijnaanpak van de coronacrisis onderstreept.

Projectteam

Voor externe teamleden zie website SCP