Grenzeloos samenwerken? - Adviezen voor het beter mogelijk maken van domeinoverstijgende samenwerking

De RVS heeft aan de hand van concrete casuïstiek onderzocht hoe de wettelijke stelsels van zorg en ondersteuning aangepast kunnen worden om domeinoverstijgende samenwerking beter mogelijk te maken. De Raad doet daartoe verschillende aanbevelingen.

Werkwijze

Andere adviezen van de RVS over het zorgstelsel:

 • Met de stroom mee
  Adviezen voor een duurzaam en adaptief zorgstelsel
  Advies - mei 2023
 • De basis op orde
  Uitgangspunten voor toekomstgerichte eerstelijnszorg
  Hoofdlijnenadvies - april 2023
 • Opnieuw akkoord? 
  Een handreiking voor regie op toegankelijke acute zorg.
  Advies - juni 2020