Mr. M.W. (Marina) de Lint

Mr. M.W. (Marina) de Lint

Functie
Senior adviseur kwaliteit
Telefoonnummer
06 - 21 55 82 19
E-mailadres
m.delint@raadrvs.nl

Marina de Lint is sinds 2015 in dienst bij de RVS als senior adviseur kwaliteit. Deze Raad kan vanuit een onafhankelijke positie, los van gevestigde belangen, zijn adviezen uitbrengen. Dat is voor Marina een belangrijke drijfveer om er werkzaam te zijn. Daarmee kan de RVS de zorg voor mensen naar een hoger plan brengen. Door via adviezen over zorg en het zorgstelsel mensen aan te zetten tot discussie en reflectie vindt zij daarbij nog belangrijker dan het krijgen van waardering voor een advies vanaf het eerste uur. Het gaat er vooral om een beweging in gang te zetten of te versterken.

Een steen in de vijver gooien is nodig om mensen aan het denken te zetten of discussies op gang te brengen. Vooral daarmee bereikt de RVS zijn doel.

Loopbaan

Marina de Lint is jurist met een achtergrond in de zorg. Zij heeft enkele jaren deelgenomen in een juridisch adviesbureau, dat gespecialiseerd was in gezondheidsrecht. Sinds 1997 werkt zij als adviseur in opdracht van de overheid, aanvankelijk voor de Raad voor Volksgezondheid en Zorg en sinds 2015 voor de RVS.

Zij buigt zich vooral over vraagstukken van juridisch-bestuurlijke aard. Naast haar advieswerkzaamheden was zij secretaris en penvoerder van verschillende onafhankelijke onderzoekscommissies in de gezondheidszorg, die incidenten en calamiteiten hebben onderzocht.

Publicaties

Marina de Lint is vanuit haar rol als adviseur kwaliteit betrokken geweest bij veel RVS adviezen. Inhoudelijk was ze ook betrokken bij onder andere de volgende RVS publicaties: