Opnieuw akkoord? - Adviezen voor een passende inzet van bestuurlijke akkoorden in de zorg

Sinds 2012 sluit de minister van VWS op het terrein van de curatieve zorg hoofdlijnenakkoorden met vertegenwoordigers van zorgaanbieders, zorgverleners, zorgverzekeraars, gemeenten en patiënten. In die akkoorden maken partijen afspraken over de maximaal toegestane financiële groei en over inhoudelijke onderwerpen. Aanvankelijk bestonden de hoofdlijnenakkoorden vooral uit afspraken over het beheersen van de zorguitgaven. In de latere hoofdlijnenakkoorden staan ook steeds meer inhoudelijke afspraken.

Andere adviezen van de RVS over het zorgstelsel:

 • Met de stroom mee
  Adviezen voor een duurzaam en adaptief zorgstelsel
  Advies - mei 2023
 • De basis op orde
  Uitgangspunten voor toekomstgerichte eerstelijnszorg
  Hoofdlijnenadvies - april 2023
 • Grenzeloos samenwerken?
  Beter mogelijk maken van domeinoverstijgende samenwerking
  Advies - maart 2022

Projectteam:

Bas Leerink

Raadslid

Liesbeth Noordergraaf

Raadslid

Evert Schot

Senior Adviseur

Jan-Luuk Hoff

Senior Adviseur