Coronamoe(d)

In het advies (Samen)leven is meer dan overleven (mei 2020) deed de RVS al de oproep om een breder perspectief koste wat het kost niet uit het oog te verliezen, juist in coronatijd. Op een aantal punten heeft de aanpak van de coronacrisis zich sindsdien zichtbaar verbreed. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in het besluit om de scholen tijdens de tweede golf open te houden. Of in het besluit om niet nogmaals tot een algeheel bezoekverbod in de verpleeghuizen over te gaan. Maar daarmee zijn we er nog niet.

Zelfs de komst van een vaccin zal de grote impact van dit crisisjaar op zorg en samenleving niet kunnen wegnemen. Dus voorlopig zullen bestuurders en al die andere mensen die snel en onder druk besluiten moeten nemen – lastige afwegingen moeten maken. In dit essay roepen wij alle mensen die snel en onder druk besluiten moeten nemen – van professional tot premier – op om de beslissingen van nu van een breder toekomstperspectief te voorzien. Dus om meer waarden dan alleen de bescherming van volksgezondheid leidend te laten zijn. Coronamoed in plaats van crisismanagement. De routes en praktijkvoorbeelden in dit essay kunnen daartoe inspireren.

Andere adviezen van de RVS over publieke gezondheid: