Samen verder - Kinderen en gezinnen met complexe problemen verder helpen

Kinderen en gezinnen met complexe problemen krijgen nog te vaak niet de zorg die zij nodig hebben. Ondanks de enorme inzet van alle betrokkenen – van hulpverleners tot gemeenten – komt deze groep nog te vaak in crisissituaties terecht.

Reden voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Kinderombudsman, Nationale ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving om sinds april 2021 de handen ineen te slaan. Onder de noemer 'Samen verder' voerde de coalitie de afgelopen tijd gesprekken met jongeren, ouders, professionals, jeugdhulpaanbieders en beleidsmakers in de zoektocht naar oplossingen. De coalitie wil hiermee een bijdrage leveren aan de ambitie om kinderen en gezinnen met complexe problemen samen verder te helpen.

Deze publicatie is een vervolg op de notitie uit april 2021. 

Werkwijze

Andere adviezen van de RVS over jeugd & gezin:

 • Kinderen uit de knel
  Oog voor belangen van kinderen in levensdomeinen van ouders
  Advies - december 2023
 • Jongeren en hun zorgen voor hun morgen
  Jongeren moeten een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid
  Bundel i.s.m. 14 adviesraden - mei 2022
 • Intensieve vrijwillige hulp
  Heldere grenzen aan drang in de jeugdhulp
  Advies - november 2019
 • Over bezorgd
  Maatschappelijke verwachtingen en mentale druk onder jongvolwassenen
  Essay - juli 2018
 • Leeftijdsgrenzen
  Betere kansen voor kwetsbare jongeren
  Advies - juni 2018
 • Plezier in bewegen
  Sporten en bewegen hoort een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van het onderwijs.
  Advies i.s.m. de Sportraad en de Onderwijsraad - september 2018
 • Een gedurfde ambitie
  Veelzijdig samenwerken met kind en gezin
  Advies - mei 2016