Samen verder

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving slaan de handen ineen. Onder de noemer ‘Samen verder’ willen deze 5 organisaties gezamenlijk bijdragen aan de ambitie om de zorg voor kinderen en gezinnen duurzaam te verbeteren en een handreiking doen waar die verbetering nu nog stagneert. Dat doen wij:

  • geïnspireerd door de goede praktijkvoorbeelden van wat er op dit vlak al gebeurt;
  • in verbinding met ervaringen van kinderen en gezinnen en allen die hen ondersteunen; 
  • in de overtuiging dat we samen verder komen dan alleen. 

We bundelen onze krachten en starten een gezamenlijk traject. We willen onderweg leren van de successen én de problemen die kinderen en gezinnen, hun naasten, jeugdhulpverleners, zorgaanbieders en gemeenten tegenkomen op weg naar passende zorg voor hun complexe problemen. 

In deze notitie, een gezamenlijke analyse, richten we ons op kinderen en hun gezinnen met complexe problematiek. In totaal ontvangen zo’n 400.000 kinderen (ongeveer 10 procent van alle kinderen) per jaar een vorm van jeugdhulp. Daarbinnen is er een beperkte groep waarvoor de problemen complex zijn. Wat is ons perspectief op de vragen en problemen van deze kinderen en gezinnen? We noemen 2 belangrijke uitgangspunten, mede ontleend aan het Kinderrechtenverdrag. 

Over wie hebben we het?

Het gaat om kinderen en jongeren die geen of niet de juiste zorg krijgen vanwege financiële hobbels of wachtlijsten, over jongeren voor wie de overgang naar 18 jaar vrijwel zeker tot problemen zal leiden op allerlei gebieden, over kinderen en ouders die individueel gediagnosticeerd worden, terwijl het erom gaat dat naar het totaal van de problemen in een gezin wordt gekeken. Problemen die we als complex aanduiden, omdat het ons niet lukt deze op een goede wijze te adresseren en te voorkomen. En daarmee vanzelf complex worden. 

Projectteam