Onverschillig? - Gesprekken over het inclusiever organiseren van zorg

Racisme en discriminatie in de zorg en ondersteuning is een thema waar we niet (on)verschillig over kunnen blijven: 1 op de 5 zorgverleners ondervindt  discriminatie. Dat leidt niet alleen tot verminderd werkplezier of gevoelens van frustratie, maar is zelfs een reden voor zorgverleners om de sector te verlaten. Dat is extra pijnlijk in de context van oplopende personeelstekorten. Desondanks lijkt het in de praktijk lastig om racisme en discriminatie aan te pakken. Zo kan het tegengaan van discriminatie schuren met de zorgplicht van zorgorganisaties en hebben veel organisaties geen of onvoldoende mechanismen voor het inzichtelijk maken en tegengaan van discriminatie op de werkvloer.

Maatschappelijke urgentie

In deze eindejaarspublicatie gaan we dieper in op een aantal kernthema’s uit ons essay Passende zorg is inclusieve zorg, door de uitdaging van het inclusiever organiseren van zorg en ondersteuning in de praktijk te laten zien. Die uitdaging kan gevat worden in de titel van deze bundel: (On)verschillig? Of met andere woorden: wanneer doen verschillen ertoe voor het bieden van goede zorg en wanneer juist niet?

Andere adviezen van de RVS over diversiteit & inclusie: