Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. 14 adviesraden voor regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen.

Daarin roepen we de samenleving en politiek op om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet gaan. Voor een toekomst met perspectief moeten jongeren een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid, ook op lange termijn.

Werkwijze

Andere adviezen van de RVS over jeugd & gezin:

 • Kinderen uit de knel
  Oog voor belangen van kinderen in levensdomeinen van ouders
  Advies - december 2023
 • Intensieve vrijwillige hulp
  Heldere grenzen aan drang in de jeugdhulp
  Advies - november 2019
 • Over bezorgd
  Maatschappelijke verwachtingen en mentale druk onder jongvolwassenen
  Essay - juli 2018
 • Leeftijdsgrenzen
  Betere kansen voor kwetsbare jongeren
  Advies - juni 2018
 • Plezier in bewegen
  Sporten en bewegen hoort een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van het onderwijs.
  Advies i.s.m. de Sportraad en de Onderwijsraad - september 2018
 • Een gedurfde ambitie
  Veelzijdig samenwerken met kind en gezin
  Advies - mei 2016

Projectteam:

Lotte Welling

Senior Adviseur

Tim 'S Jongers

Senior Adviseur