Machtige Mensbeelden - Politieke keuzes voor een menswaardig bestaan

Traditiegetrouw brengt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in december een eindejaarspublicatie uit. In 2021 staan we in het essay Machtige mensbeelden stil, daar waar mensbeelden een grote rol kunnen spelen: bij politieke en beleidsmatige keuzes in de Nederlandse verzorgingsstaat.

Zo is de bijstand als vangnet tegen armoede tot stand gekomen, voortgekomen uit de politieke overtuiging dat het hebben van een bestaansminimum niet langer op liefdadigheid gebaseerd mocht zijn. Of een recenter voorbeeld: politieke keuzes over het voorzieningenaanbod in de zorg voor ouderen gaan uit van de aanname dat zo lang mogelijk thuis blijven wonen een waardig bestaan ten goede komt.

Waarom dit essay?

Aanbiedingsbijeenkomst

Andere adviezen van de RVS over jeugd & gezin:

 • Jongeren en hun zorgen voor hun morgen
  Jongeren moeten een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid
  Bundel i.s.m. 14 adviesraden - mei 2022
 • Intensieve vrijwillige hulp
  Heldere grenzen aan drang in de jeugdhulp
  Advies - november 2019
 • Over bezorgd
  Maatschappelijke verwachtingen en mentale druk onder jongvolwassenen
  Essay - juli 2018
 • Leeftijdsgrenzen
  Betere kansen voor kwetsbare jongeren
  Advies - juni 2018
 • Plezier in bewegen
  Sporten en bewegen hoort een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van het onderwijs.
  Advies i.s.m. de Sportraad en de Onderwijsraad - september 2018
 • Een gedurfde ambitie
  Veelzijdig samenwerken met kind en gezin
  Advies - mei 2016