H.J. (Erik) Dannenberg

H.J. (Erik) Dannenberg

Functie
Raadslid
Telefoonnummer
070 - 340 5060
E-mailadres
mail@raadrvs.nl

Erik Dannenberg is zijn loopbaan gestart in de maatschappelijke opvang en heeft vervolgens als wethouder, bestuurder en adviseur in diverse gremia gewerkt. Momenteel is hij voorzitter van Divosa, een kennis- en netwerkorganisatie voor gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Daarnaast vervult hij diverse nevenfuncties waaronder voorzitter van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie.