H.J. (Erik) Dannenberg

H.J. (Erik) Dannenberg

Functie
Raadslid
Telefoonnummer
070 - 340 50 60
E-mailadres
mail@raadrvs.nl

Erik Dannenberg is sinds 15 augustus 2019 raadslid bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Dannenberg stelt dat een sterke, vitale en gezonde samenleving onze krachtige basis vormt. Hij helpt graag om het sociaal domein ‘opnieuw uit te vinden’ op basis van andere sturingsprincipes dan het verzekeringsdenken van de afgelopen decennia. Wat Dannenberg waardevol vindt aan de RVS, is het denken vanuit de burger. Hij wil zich er met de RVS voor inzetten dat mensen niet langer vastlopen in gecompliceerde stelsels, regels en regelingen. Hij richt zich het liefst op de zorg en hulp aan mensen die het hardst nodig hebben.

Ik ben een groot voorstander van het inclusiemodel: iedereen doet mee, vanuit zijn of haar eigen kracht.

Loopbaan

Dannenberg heeft tijdens zijn loopbaan ervaring opgedaan met crisisopvang, jeugdhulp, welzijn en zorg, overheid, wonen, onderwijs en participatie. Hij was 9 jaar wethouder van Zwolle met portefeuilles in het sociale en fysieke domein. Ook was hij 5 jaar voorzitter van GGD IJsselland. Van 2010 tot 2014 was hij lid van het bestuur van de VNG, waarbij hij de bestuurlijke adviescommissies leidde voor gezondheid & welzijn en transitie jeugdzorg. Dit groot aantal functies demonstreert zijn plezier in werken met thema’s rondom volksgezondheid en samenleving.

Nevenfuncties

  • Voorzitter van Divosa, vereniging van gemeentelijke directeuren sociaal domein
  • Voorzitter van de raad van toezicht van verpleeghuiszorg- en thuiszorgorganisatie Viattence (tot 1-1-2022)
  • Voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie SWZ in Zwolle
  • Voorzitter van Stichting Present Nederland
  • Lid van de raad van toezicht van het NIVEL
  • Voorzitter academische werkplaats Impuls
  • Lid van de Governance Innovatie- en Adviescommissie van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ-IAC)
  • Eigenaar adviesbureau Dannenberg

Publicaties

Dannenberg werkt(e) aan de publicaties: