H.J. (Erik) Dannenberg

H.J. (Erik) Dannenberg

Functie
Raadslid
Telefoonnummer
070 - 340 5060
E-mailadres
mail@raadrvs.nl

Erik Dannenberg is zijn loopbaan gestart in de maatschappelijke opvang en heeft vervolgens als wethouder, bestuurder en adviseur in diverse gremia gewerkt. Momenteel is hij voorzitter van Divosa, een kennis- en netwerkorganisatie voor gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Daarnaast vervult hij diverse nevenfuncties waaronder voorzitter van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie, voorzitter van de Raad van Toezicht van verpleeghuiszorg en thuiszorg Viattence en voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie SWZ in Zwolle. Ook is hij voorzitter van Stichting Present Nederland en lid van de Raad van Toezicht van het NIVEL.