Mentale volksgezondheid

De mentale gezondheid van veel mensen staat onder druk. Dit is niet enkel van invloed op deze individuen, maar ook op de gehele bevolking. In plaats van te focussen op individuele mentale gezondheid, benaderen we het vraagstuk daarom als een volksgezondheidsvraagstuk.

Iedereen krijgt met mentale last te maken. Sommige mensen bezwijken onder die mentale last, anderen niet. In dit advies richten we ons op de vraag wat er nodig is om de mentale last, waar nodig en mogelijk, te verminderen. Hiervoor brengen we de oorzaak-achter-de-oorzaak van mentale last in kaart om zo te komen tot concrete adviezen ter verbetering van de mentale volksgezondheid.

Contact

Een veldraadpleging is onderdeel van de totstandkoming van dit advies. Wilt u in contact komen met het projectteam, stuur dan een mail naar Ympkje Albeda.

De RVS verwacht dit advies in het eerste kwartaal van 2025 te publiceren.

Andere adviezen van de RVS over publieke gezondheid: