Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend

Binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is de vaccinatiegraad hoog, wat zorgt voor een aanzienlijke gezondheidswinst. Hoewel de term ‘vaccinatiestelsel’ suggereert dat er sprake is van een doelmatig geordend samenhangend geheel, is eerder sprake van een lappendeken dan van een stelsel. In deze verkenning identificeert de RVS de knelpunten en geeft denkrichtingen voor oplossingen.

Werkwijze

Andere adviezen van de RVS over publieke gezondheid:

Projectteam:

Bas Leerink

Raadslid

Jeannette Pols

Raadslid

Hans van der Schoot

Raadslid

Robert Vonk

Stagiair

Dorle Kok