Prof. dr. F.E. (Floortje) Scheepers

Prof. dr. F.E. (Floortje) Scheepers

Functie
Raadslid

Floortje Scheepers is sinds 2023 lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Ze ziet situaties waarmee de samenleving niet goed raad weet. Vooral als het gaat om mensen die vastlopen, dakloos raken en psychisch lijden. ‘Zolang we deze mensen zien wegglijden, staat onze samenleving nog veel te doen.’ Scheepers is onder meer psychiater, hoogleraar en medisch afdelingshoofd in een academisch ziekenhuis.

Beeld: ©RVS

‘We kennen allemaal wel de beelden die we liever niet zien. Van mensen die verlaten zijn, ontredderd en psychisch enorm ontregeld. Die alles en iedereen kwijt zijn, zelfs hun menswaardig bestaan. Als we ze tegenkomen, lopen we het liefst met afgewend hoofd verder. Het is te ongemakkelijk.

Wat me daarin zo raakt, is dat we als samenleving niet goed weten om te gaan met mensen die zó kwetsbaar zijn. Waarom lukt het niet om gewoon een arm om ze heen te slaan? Om even naast ze te gaan zitten? Om te vragen: hoe kunnen we je een stap verder helpen? En hoe komt het dat we deze mensen niet goed kunnen helpen, terwijl we zo’n uitgebreid zorgsysteem hebben?

Ik denk: omdat de zorg alleen dit niet kan oplossen. We hebben het over levens die geleefd worden, met alles wat zich daarin voordoet. Als er iets niet goed gaat, moet je op verschillende levensgebieden wat doen. Zoals werk, zingeving, familie om je heen, onderdak. Maar ook het pijnlijke stigma in de samenleving zit in de weg. Namelijk dat het je eigen schuld is als je het niet redt. Allemaal hebben we een rol in dat proces. Of je nou zorgverlener, politieagent of medemens bent.

Maar een netwerk aan hulp is lastig te realiseren. Want dat overstijgt wat we met elkaar hebben bedacht aan wetten, regels, financiering en afspraken. Die gaan meestal uit van één vraagstuk om op te lossen. Was het maar zo simpel. De werkelijkheid is veel complexer en we zullen iets moeten verzinnen om daarmee om te gaan.

Vanuit de raad wil ik daaraan bijdragen. Door met elkaar over die complexiteit na te denken en zo tot nieuwe inzichten te komen. Door te duiden wat ieders rol is in deze maatschappelijke uitdaging. De beelden van mensen die ontredderd en verlaten zijn, vertellen ons of we op de goede weg zijn. Zolang die beelden er zijn, staat ons allemaal nog wat te doen.

(Neven)functies

  • Wetenschappelijk directeur Phrenos
  • Hoofd Afdeling Psychiatrie (zorg, onderwijs en onderzoek) UMC Utrecht
  • Hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg
  • Voorzitter Kwaliteitsraad, Zorginstituut Nederland
  • Lid adviesraad wetenschap en innovatie Hersenstichting
  • Lid raad van toezicht ter Gooi ziekenhuis, portefeuille kwaliteit en veiligheid
  • Lid programma commissie Geestkracht FNO