Coronascenario's doordacht - Handreiking voor noodzakelijke keuzes

De pandemie lijkt soms al lang geleden. Maar corona is niet weg en het verdere verloop is onzeker. Het is daarom belangrijk dat de overheid en samenleving voorbereid zijn op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de Covid-19-pandemie.

Om hierbij te helpen, werkten 14 adviescolleges 5 coronascenario's verder uit: (1) Verkoudheid (2) Griep+ (3) Externe dreiging (4) Continue strijd en (5) Worst case.

Werkwijze

Andere adviezen van de RVS over publieke gezondheid: