Dr. A. (Aletta) Winsemius

Dr. A. (Aletta) Winsemius

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
06 - 15 95 23 60
E-mailadres
a.winsemius@raadrvs.nl

Aletta Winsemius is sinds 1 januari 2018 werkzaam als senior adviseur bij de RVS. Ze wil haar uitgebreide kennis van en netwerk in het sociale domein inzetten om meer verbinding tot stand te brengen tussen gezondheid, zorg en samenleving; dat waar de RVS zich op richt. De bijdrage van de samenleving aan gezondheid en zorg zou veel centraler mogen staan in beleid. De kracht van gemeenschappen zou kunnen worden vergroot en versterkt.

De zorg moet weer terug naar de samenleving.

Loopbaan

Voor 2018 werkte Aletta bij Movisie, een landelijke kennisinstituut voor maatschappelijke vraagstukken. Als senior onderzoeker werkte ze ook daar aan de verbinding tussen het sociaal domein en het domein van de (publieke) gezondheidszorg. Ze werkte onder meer aan het dossier ‘Wat werkt bij Sociaal en Gezond’ en aan de Interventiewijzer Sociaal en Gezond. Ook actief burgerschap in al zijn verschijningsvormen had haar warme aandacht. Eerder was ze bij Movisie als manager van het programma Hulpverlening en Activering onder meer lid van het implementatiebureau Wmo van het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) (2005-2007).

Van 2001 tot 2005 hield Aletta zich bij NIZW Zorg bezig met vrijwillige inzet. Haar belangstelling voor vrijwilligerswerk deed ze op bij de NUSO, Speelruimte Nederland (1997 tot 2001). In 1999 promoveerde Aletta op een proefschrift naar het Nederlandse kunstbeleid (Bestuurskunde Universiteit Leiden 1990 – 1995). In 1989 studeerde ze af aan de Universiteit van Utrecht op een onderzoek naar lobbyen door vrouwenorganisaties.

Aletta is geïnteresseerd in de participatiesamenleving in de breedste zin van het woord. Haar aandacht gaat vooral uit naar de transformatie van het sociaal domein, de uitwerking van beleidsvoornemens in de lokale praktijk en de consequenties voor mensen in kwetsbare situaties.

Publicaties

Aletta Winsemius werkt(e) onder andere aan de volgende RVS publicaties: