Dr. A. (Aletta) Winsemius

Dr. A. (Aletta) Winsemius

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
06 - 15 95 23 60
E-mailadres
a.winsemius@raadrvs.nl

Dr. Aletta Winsemius is sinds 1 januari 2018 werkzaam bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Als senior adviseur werkt ze in 2019 aan een advies over toegang tot zorg en ondersteuning en aan een advies over de derde levensfase. In 2018 was ze projectleider van Goed Leven, een bundel met artikelen, interviews, columns, tekeningen en foto’s over wat het leven goed maakt, en over hoe moeilijk het soms kan zijn het leven goed te maken of te houden.

Voorheen werkte Aletta bij Movisie, landelijke kennisinstituut voor maatschappelijke vraagstukken. Als senior onderzoeker werkte ze aan de verbinding tussen het sociaal domein en het domein van de (publieke) gezondheidszorg. Ze werkte onder meer aan het dossier Wat werkt bij Sociaal en Gezond en aan de Interventiewijzer Sociaal en Gezond. Ook actief burgerschap in al zijn verschijningsvormen had haar warme aandacht. Eerder was ze bij Movisie als manager van het programma Hulpverlening en Activering onder meer lid van het implementatiebureau Wmo van het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) (2005-2007).

Van 2001 tot 2005 hield Aletta bij NIZW Zorg zich bezig met vrijwillige inzet. Haar belangstelling voor vrijwilligerswerk deed ze op bij de NUSO, Speelruimte Nederland (1997 tot 2001). In 1999 promoveerde Aletta op een proefschrift naar het Nederlandse kunstbeleid (Bestuurskunde Universiteit Leiden 1990 – 1995). In 1989 studeerde ze af aan de Universiteit van Utrecht op een onderzoek naar lobbyen door vrouwenorganisaties.

Aletta is geïnteresseerd in de participatiesamenleving in de breedste zin van het woord. Haar aandacht gaat vooral uit naar de transformatie van het sociaal domein, de uitwerking van beleidsvoornemens in de lokale praktijk en de consequenties voor mensen in kwetsbare situaties.

Artikelen

  • Winsemius, A., S. Liefhebber en R. Scheffel (2016) De Gezonde Wijk. Samen werken aan sociaal en gezond. In: J.P. Wilken en A-M. van Bergen, Werken in de wijk. Amsterdam: SWP.
  • Winsemius, A. en J. Steyaert – Leren van de teloorgang van Big Society. In: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken nr 3, najaar 2015.
  • Winsemius, A., D. van Ooijen en J. Wielaard (2014) Kennisagenda Ruimte voor Initiatief, een tussenstand
  • Een uitgave van Movisie, Platform31 en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • Houten, Marjet van, en Aletta Winsemius (2010) Participatie ontward, vormen van participatie uitgelicht Utrecht: Movisie.