Van overleven naar bloeien - bestaansonzekerheid voorkomen en verminderen

De huidige manier waarop systemen van hulp en ondersteuning werken, schiet tekort voor mensen in bestaansonzekerheid. In dit advies presenteert de Raad drie principes die ervoor zorgen dat deze systemen bestaansonzekerheid gaan voorkomen en verminderen.

Werkwijze

Andere adviezen van de RVS over bestaanszekerheid: