Herstel begint met een huis - dakloosheid voorkomen en verminderen

Het laatste decennium is het aantal daklozen in Nederland ruim verdubbeld. Naast persoonlijk leed brengt dat ook grote maatschappelijke gevolgen met zich mee. Dit wordt in de huidige coronacrisis eens te meer duidelijk.

Wie geen huis heeft wordt eerder ziek, en vormt daarmee ook een risico voor anderen. Met dit advies presenteert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vanuit het recht op huisvesting een structureel andere aanpak van dakloosheid. Een plek om te wonen staat aan de basis van elk passend hulpverleningstraject, oftewel: herstel begint bij een huis.

Waarom dit advies?

Weblog

Lees de blog over dit advies van Bram Schinkelshoek, directeur van de Kessler Stichting. 

Andere adviezen van de RVS over bestaanszekerheid:

Projectteam:

Tim 'S Jongers

Senior adviseur

Willemijn van der Zwaard

Senior adviseur