Gezichten van een onzeker bestaan - Veertien verhalen over bestaansonzekerheid

Bestaansonzekerheid is schadelijk, voor het individu én de samenleving. In het verhalenboek ‘Gezichten van een onzeker bestaan’ laat de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving zich meenemen door 14 mensen in hun jarenlange bestaan in onzekerheid. De verhalen laten zien wat bestaansonzekerheid met mens en gezondheid doet en hoe moeizaam de weg hieruit in Nederland is.

De RVS heeft op 15-02-2024 het advies 'Van overleven naar bloeien: bestaansonzekerheid voorkomen en verminderen'. gepresenteerd en aangeboden naar demissionair minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Andere adviezen van de RVS over bestaanszekerheid:

Bestellen publicatie

U kunt het verhalenboek 'Gezichten van een onzeker bestaan' bestellen via dit bestelformulier.