Passende zorg is inclusieve zorg - Een verkennend essay over wat ervoor nodig is om de zorg inclusiever te maken

Iedereen in Nederland heeft recht op passende zorg en ondersteuning, maar de werkelijkheid is anders. Binnen de zorgsector is te weinig aandacht voor verschillen tussen mensen zoals lichamelijke en psychische vermogens, culturele achtergrond en sekse. Dit verkleint de kansen van mensen op passende zorg.

De Nederlandse samenleving wordt bovendien steeds diverser. Dit heeft gevolgen voor de zorgvraag en zorgt voor nieuwe vormen van kwetsbaarheid. Bovendien vinden in de dagelijkse praktijk van de zorg discriminatie en uitsluiting plaats. De dubbele opdracht van erkennen van verschil en het bestrijden van ongelijkheid stelt de samenleving en de zorg voor een grote opgave.

Waarom dit advies?

Werkwijze

Andere adviezen van de RVS over diversiteit & inclusie:

  • (On)verschillig?
    Gesprekken over het inclusiever organiseren van zorg
    Eindejaarsbundel - december 2022
  • Machtige Mensbeelden
    Politieke keuzes voor een menswaardig bestaan
    Eindejaarsgeschenk - december 2021

Projectteam:

Jan-Luuk Hoff
Tim 'S Jongers (Tot 1 september 2022)