Recht doen aan impact en waarden

Besteed meer aandacht aan de maatschappelijke impact en gevolgen voor mensenrechten als er in de toekomst weer pandemiemaatregelen nodig zijn. Dat staat in een gezamenlijk advies van het Maatschappelijk Impact Team (MIT), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en het College voor de Rechten van de Mens (het College) over de Wet publieke gezondheid. Volgens de organisaties moet de Wet publieke gezondheid worden aangepast om dit te regelen.

Waarom dit advies

Werkwijze

Andere adviezen van de RVS over publieke gezondheid: