Blogreeks Anders verantwoorden: Kees Cools

De RVS onderzoekt in het adviestraject ‘Anders verantwoorden’ hoe verantwoording beter kan bijdragen aan goede zorg en ondersteuning. Het advies verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2019. In aanloop daarnaartoe heeft de RVS verschillende denkers en deskundigen gevraagd een blog te schrijven. De blogs dienen als inspiratie voor het advies. Elk belichten zij het thema vanuit hun eigen invalshoek. Ze zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteurs. Zie hier voor meer informatie over het adviestraject en de andere blogs.

Anders regelen

Is “Anders verantwoorden” de goede titel voor deze blogreeks, dekt het de lading? De RVS adresseert de onzin en overdaad aan verantwoording voor zorgverleners. Medisch specialisten zitten twee dagen per week achter hun computer te typen en wijkverpleegkundigen zelfs 50% van hun werktijd. Dat is duur (naar schatting zo'n €25 miljard per jaar voor registraties en administratie) en het gaat vooral ten koste van het werk zelf: zorg en aandacht voor elke patiënt. Hooguit een derde van dat administratieve typewerk is zinvol. De RVS wil dit paarse krokodillen probleem te lijf gaan met anders verantwoorden.

Maar voordat bloggers, denkers, deskundigen en de RVS zelf met allerlei fraaie oplossingen hard aan de slag gaan moeten eerst een paar dingen duidelijk zijn:

  1. Welke administratieve tijd? Lang niet al het typewerk gaat op aan verantwoording.
  2. Verantwoording afleggen, welke ingebakken narigheden brengt dat met zich mee?
  3. Wat zijn de oorzaken van die transparantie tsunami, de regelzucht en de ‘meten is weten’ drogredenering?

Het meeste typewerk gaat niet op aan verantwoording maar aan de patiëntenzorg zelf, het vastleggen van de diagnose, de behandeling en de resultaten van de behandeling. “Anders verantwoorden” dekt daarom de lading niet. De RVS zou “Anders verantwoorden” kunnen vervangen door “Anders regelen”. Lees hier de nieuwe blog 'Anders regelen' van Kees Cools.

Lees ook de andere blogs die al eerder verschenen zijn:

Kees Cools