Anders verantwoorden

Soms zit ik langer te wachten tot mijn arts zijn administratie over ons gesprek heeft bijgewerkt, dan het gesprek zelf heeft geduurd.” deelde een patiënt met de RVS. Het gesprek tussen de patiënt en de zorgprofessional wordt in toenemende mate voorgestructureerd door afvinklijstjes en verplicht te stellen vragen. Dit leidt tot veel informatie, met name als doel om later mogelijk te gebruiken bij de verantwoording. “Regeldruk sijpelt altijd door naar de patiënt” stelde minister Bruno Bruins nog op het congres Ontregel de zorg.

Medewerkers in de zorg in overleg

Toegenomen verantwoordingslast

Eén van de grootste klachten onder bestuurders, professionals en patiënten is de toegenomen verantwoordingslast in de zorg en welzijn. Dit bleek uit een raadpleging van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onder ruim 17.000 patiënten, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorg- en hulpverleners, bestuurders en gemeenten. Mede op basis van deze raadpleging agendeerde de RVS “Verantwoording in dienst van verantwoordelijkheid” als één van de kernopgaven voor gezonde samenleving. Het blijkt dat vaak in de ervaring van mensen niet duidelijk is waarom en voor wie verantwoording afgelegd moet worden.

Actieplan

Vanuit de sector zelf zijn er inmiddels initiatieven ontstaan zoals (Ont)Regel de zorg en Het Roer Moet Om (HRMO) met als doel de administratieve lasten in de zorg aan te pakken. Ook de drie bewindspersonen van VWS hebben inmiddels een actieplan opgesteld om de overbodige bureaucratie aan te pakken. Hoewel deze initiatieven om regeldruk te verminderen op groot enthousiasme kunnen rekenen onder professionals, bestuurders en politici, denkt de Raad dat we er met alleen minder verantwoorden niet komen, maar ook anders verantwoorden nodig is.

Perspectiefwisseling

In dit advies staat voor de Raad de vraag centraal hoe verantwoorden in de zorg anders kan, zodat het niet alleen als last wordt ervaren, maar ook bijdraagt aan het verbeteren van zorg. De Raad wil op basis van voorbeelden uit de praktijk tot een perspectiefwisseling komen, en in dit advies kijken hoe een andere verantwoordingspraktijk tot stand kan komen. Centrale vraagstelling in dit advies: Hoe kunnen nieuwe vormen van verantwoording bijdragen aan het leveren van goede zorg en hulp?

Geplande publicatie begin 2019.

Projectleider

Bart van de Gevel

Weblogs