690 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Voorschools en buitenschools

De voor- en buitenschoolse opvang kan een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van onderwijsachterstanden van kinderen, ...

Publicatie | 01-06-1998

Besturen in overleg

Het advies bevat aanbevelingen over de wijze waarop de overheid dit overleg met partijen moet vormgeven. Het overleg moet ...

Publicatie | 01-06-1998

Prikkels tot doelmatigheid

De vraag naar zorg stijgt sterker dan de middelen die voor de zorg beschikbaar worden gesteld. Dit komt met name door de dubbele ...

Publicatie | 06-05-1998

Naar een meer vraaggerichte zorg

De RVZ vindt dat de gezondheidszorg beter kan aansluiten bij de wensen van de patiënt.

Publicatie | 01-05-1998

Stimulering doelmatig gedrag

Publicatie | 01-05-1998

Verzekeraars op de zorgmarkt

De overheid probeert al jaren de zorgverzekeraars meer invloed te geven op het zorgbeleid. Doel ervan is zorgvernieuwing, ...

Publicatie | 01-04-1998

Farmaceutische zorg door arts en apotheker

Een huisarts en een specialist die medicijnen voorschrijven aan dezelfde patiënt, weten dit vaak niet van elkaar.

Publicatie | 11-03-1998

Betaalbare kwaliteit in de geneesmiddelenvoorziening

Publicatie | 01-03-1998

Lof van het onkruid

Over de deelname aan de samenleving van mensen met een beperking. Auteur: Yolan Koster-Dreese Nieuwjaarsessay 1998

Publicatie | 01-01-1998

Geestelijke gezondheidszorg in de 21e eeuw

In het advies Geestelijke gezondheidszorg in de 21e eeuw beantwoordt de RVZ de vraag: hoe moet de ggz worden gefinancierd, vanuit ...

Publicatie | 01-12-1997