Preventiebeleid; een verkennende achtergrondstudie

In “Preventiebeleid: een verkennende achtergrondstudie” laten René Torenvlied en Agnes Akkerman zien dat preventiebeleid helmaal niet zo’n ondergeschoven kindje is als vaak wordt verondersteld. Dit werkdocument is geschreven voor het RMO vooronderzoek Preventie.

Vooronderzoek

In zijn werkprogramma 2004-2005 heeft de RMO een vooronderzoek naar Preventie opgenomen. De Raad ging van start met de veronderstelling dat preventiebeleid de kans loopt naar de achtergrond te worden gedrukt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen omdat er politiek gezien weinig eer aan te behalen valt. Of omdat direct meetbare prestaties van de overheid op de korte termijn steeds vaker de agenda bepalen. Preventief beleid kan ook gewoon veel duurder zijn. Met dit vooronderzoek wil de RMO het terrein van preventiebeleid verkennen met de uiteindelijke vraag of het om een maatschappelijk vraagstuk gaat waarover de Raad advies moet gaan uitbrengen.

Verscholen

Ter ondersteuning van dit vooronderzoek heeft de RMO René Torenvlied en Agnes Akkerman verzocht een verkennende studie te verrichten naar preventief beleid. In “Preventiebeleid: een verkennende achtergrondstudie” (werkdocument 7), geven zij aan dat preventief beleid niet altijd expliciete aandacht krijgt, maar meer verscholen zit achter algemeen beleid. De veronderstelling dat preventie en preventief beleid op de achtergrond is geraakt, lijkt daarmee volgens hen niet zondermeer houdbaar.