667 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

De toekomst van de AWBZ

De AWBZ moet weer een volksverzekering worden voor louter (particulier) onverzekerbare risico’s meent de RVZ in dit advies van ...

Publicatie | 01-09-1997

Beter (z)onder dwang? Achtergrondnota

Publicatie | 01-08-1997

Beter (z)onder dwang

Zwervers met een psychische stoornis die ernstige overlast veroorzaken en niet geholpen worden, zijn niet gebaat met uitbreiding ...

Publicatie | 01-08-1997

Stedelijke vernieuwing

Met het bouwen van dure woningen in oude stadswijken alleen lost men problemen niet op. De overheid moet meer middelen vrij maken ...

Publicatie | 01-06-1997

Werkeloos toezien?

Arbeidsactivering is voor veel mensen de aangewezen weg om in de samenleving te gaan participeren. Maar deze weg is niet voor ...

Publicatie | 01-06-1997

Internationale dimensie volksgezondheidbeleid

Het instrument gezondheidseffectscreening zou ingezet moeten worden om inzicht te krijgen in de effecten van het internationale ...

Publicatie | 01-05-1997

Waardebepaling geneesmiddelen als beleidsinstrument

Geneesmiddelen moeten voor opname in het verzekeringspakket getoetst kunnen worden op kosteneffectiviteit.

Publicatie | 01-05-1997

Vereenzaming in de samenleving

Tegen de mening van velen in blijkt eenzaamheid in binnen- en buitenland de afgelopen twintig jaar niet te zijn toegenomen. Voor ...

Publicatie | 01-03-1997

Geen plaats in de herberg. Over de grenzen van verzorgingsstaten

Een essay over de grenzen van de verzorgingsstaat, over gelijkheid en gelijkwaardigheid van groepen burgers en over hun deelname ...

Publicatie | 01-01-1997

Informatietechnologie in de zorg

Een goede informatievoorziening is essentieel voor een effectieve en efficiënte zorgverlening.

Publicatie | 01-10-1996