Mr. D.C.D.H. (Dorle) Kok

Mr. D.C.D.H. (Dorle) Kok

Functie
Adviseur
Telefoonnummer
06 - 11 95 88 29
E-mailadres
dc.kok@raadrvs.nl

Dorle Kok werkt sinds 2018 als adviseur bij de RVS. Zij vindt het werk dat de RVS doet van groot belang, omdat vanuit een onafhankelijke positie wordt meegedacht over beleid op het gebied van volksgezondheid, samenleving, welzijn en kwaliteit van leven. Alle aspecten die van invloed zijn op de gezondheid en het functioneren van burgers in de samenleving worden bij de adviezen betrokken. Zij hoopt met haar werk bij de RVS te kunnen bijdragen aan haar wens dat eenieder in de samenleving zijn of haar volledige potentie kan ontwikkelen.

Kwaliteit van leven begint bij een goed functionerend zorgstelsel, waarbij oog is voor constante veranderingen en de effecten daarvan op de gehele samenleving.  

Loopbaan

Dorle studeerde rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft vervolgens de master Recht van de Gezondheidszorg afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens haar opleiding en stage bij de RVS heeft zij onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de Wet BIG.

Publicaties

Dorle werkt(e) onder andere aan de volgende RVS publicaties en activiteiten: