Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend

De Raad heeft een verkenning uitgevoerd naar het Nederlandse vaccinatiestelsel. Binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is de vaccinatiegraad hoog, wat zorgt voor een aanzienlijke gezondheidswinst. Hoewel de term ‘vaccinatiestelsel’ suggereert dat er sprake is van een doelmatig geordend samenhangend geheel, is er eerder sprake van een lappendeken dan van een stelsel. In deze verkenning identificeert de Raad de knelpunten en geeft denkrichtingen voor oplossingen.