Gezondheidsverschillen voorbij

We leven met z’n allen langer dan ooit in goede gezondheid. En we zijn steeds beter in staat ziekte te diagnosticeren en te behandelen, ook als het om hoog-complexe zorg gaat. Maar tegelijkertijd kent onze samenleving grote verschillen in gezondheid. Die verschillen zijn de afgelopen decennia eerder groter dan kleiner geworden, zowel in Nederland als in andere westerse landen. Deze verschillen worden aangeduid met ‘sociaaleconomische gezondheidsverschillen’ (SEGV).

Complexe ongelijkheid achter gezondheidsverschillen

Gezondheidsverschillen worden echter niet alleen veroorzaakt door sociaaleconomische ongelijkheid. In werkelijkheid is de achterliggende ongelijkheid veel complexer en overstijgt deze vaak de individuele mogelijkheden om die te beïnvloeden. Zolang we die complexe ongelijkheid niet adresseren, zal de aanpak van het probleem geen succes hebben. Met alle maatschappelijke gevolgen en kosten van dien. Dat is onrechtvaardig voor het individu, veroorzaakt hogere zorguitgaven en een mindere arbeidsparticipatie, maar zet ook het menselijke en sociale kapitaal van de samenleving onder druk. Bovendien legt die ongelijkheid een hypotheek op de maatschappelijke veerkracht – het vermogen van onze samenleving om (evenredig) klappen op te vangen –  en onze welvaart, zowel in economische zin als in termen van welbevinden en geluk.

Op zoek naar een bredere blik

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving stelt in dit essay dat het huidige nationale beleid te eenzijdig focust op het individu. Aanvullend daaraan is een bredere blik nodig om gezondheidsverschillen en daarmee samenhangende achterstanden daadwerkelijk te verkleinen. Met dit essay willen we samen met u die verbreding opzoeken. Deze input nemen we mee in de verdere uitwerking van het thema ‘Verschillen in de samenleving’.

Lees het essay online

Lees het essay 'Gezondheidsverschillen voorbij - Complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal' online.

Projectteam