Verschillen in de samenleving

De onderlinge afstand in de samenleving groeit door verschillen in wat mensen hebben, kunnen of willen. We waarderen sommige verschillen, terwijl we andere niet of moeilijk kunnen rechtvaardigen. Wat is er aan problematische verschillen in gezondheid en welzijn te doen?

De Raad levert een bijdrage door de complexe ongelijkheid achter gezondheidsverschillen te duiden en handelingsperspectieven te bieden. Wij richten ons in ieder geval op deze onderwerpen: 

Onderlinge diversiteit

Onderlinge diversiteit is waardevol, maar wordt problematisch wanneer verschillen elkaar versterken of als steeds dezelfde mensen de dupe zijn. Tegenstellingen lijken dan onoverbrugbaar of raken uit het zicht, doordat groepen van elkaar verwijderd raken (Gescheiden werelden, WRR en SCP). Ongelijke kansen op een goed en gezond leven treffen zowel het individu als de samenleving.

Toenemende verschillen

Verschillen zullen de komende jaren toenemen. Lager opgeleiden hebben een lagere levensverwachting dan hoger opgeleiden, en leven minder jaren in goed ervaren gezondheid (Gezondheidsverschillen, RIVM). Er komen steeds meer zorgafhankelijke ouderen en minder jongeren om die lasten te dragen (Prognose: 18 miljoen inwoners in 2029, CBS, Sociale staat van Nederland, SCP). Ook medische en technologische mogelijkheden roepen vragen op: kan en mag iedereen daar wel van profiteren?

Met oog voor context

Traditionele oplossingen blijken onvoldoende om deze verschillen tegen te gaan. Hoe kunnen we beter inspelen op diversiteit? We neigen om daarbij zelf in te vullen wat de ander nodig heeft. Maar kan het ook anders: met meer oog voor de context en voor wat iemand zelf belangrijk vindt?