De 5 opgaven van onze werkagenda 2020-2024

Vergrijzing, druk op de arbeidsmarkt, toenemende complexiteit, kansen en beperkingen van groeiende kennis, een veranderende leefomgeving: het zijn bewegingen die onze samenleving de komende jaren vormen en uitdagen. Over grenzen van bestaande domeinen en disciplines heen. In 2022 hebben wij onze werkagenda geactualiseerd.  Binnen de 5 thema's is verdere verdieping aangebracht. 

Wij willen in deze veranderende samenleving laten zien hoe we morgen kunnen leven & zorgen. Daarbij stellen wij deze 5 opgaven centraal:

Verschillen in de samenleving

Door groeiende verschillen in wat mensen hebben, kunnen of willen, komen zij op grotere afstand van elkaar te staan. Hoe kunnen zorg en ondersteuning hier beter op inspelen en wat is er aan verschillen te doen? Lees verder

Gezonde en sociale leefomgeving

Onze fysieke omgeving beïnvloedt onze gezondheid. Onze digitale leefomgeving ook. Hoe kunnen we deze directe omgeving gebruiken om de volksgezondheid te verbeteren? Lees verder

Grenzen aan genezen en verbeteren

Door groeiende medische mogelijkheden komt maakbaarheid dichterbij. Maar hoe gaan we dan om met kwetsbaarheid, lijden en de dood? Lees verder

Zorgen in een krappe arbeidsmarkt

De behoefte aan zorg en ondersteuning neemt toe. Vakmanschap en werkplezier van zorg- en hulpverleners staan onder druk. Hoe blijven we voor elkaar zorgen in een krappe arbeidsmarkt? Lees verder

Schurende stelsels

Steeds meer mensen krijgen door meervoudige of chronische problemen te maken met verschillende stelsels voor zorg en ondersteuning. Die sluiten vaak niet goed aan. Hoe kunnen we zorgen voor eenvoudige hulp bij complexe problemen? Lees verder 

Overig

Adviezen die buiten, of binnen meerdere thema's van de werkagenda vallen. Lees verder