Zorgen in een krappe arbeidsmarkt

Door onze veranderende bevolking neemt de behoefte aan zorg en ondersteuning toe. Tegelijkertijd kampt de zorg met personeelstekorten en met uitval. Dit komt onder andere door verlies aan werkplezier. Het vakmanschap van zorg- en hulpverleners staat onder druk. Net als kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Hoe blijven we voor elkaar zorgen in een krappe arbeidsmarkt?

De Raad belicht het personeelstekort als een probleem dat vraagt om een brede, integrale benadering. Wij richten ons in ieder geval op deze onderwerpen: 

Personeelsschaarste in een vergrijzende samenleving

In onze vergrijzende samenleving leven we langer en hebben we meer en complexere zorg nodig (Zorgvraag van de toekomst, RIVM). Tegelijkertijd neemt personeelsschaarste in de zorg toe. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures groeit (Zorg. Factsheet arbeidsmarkt, UWV) en zorgmedewerkers zeggen vaker hun baan op (Barometer Nederlandse Gezondheidszorg, EY). Werkplezier en vakmanschap van zorgprofessionals staan onder druk.

Werkdruk

Regeldruk, administratieve lasten en hoge verwachtingen vanuit de samenleving zorgen voor werkdruk en stress. Ook moeten zorgmedewerkers rekening houden met veranderende verwachtingen van toezichthouders, financiers en politiek. Het is zaak dat we op zoek gaan naar een manier waarop zorgmedewerkers hun professionele expertise en ervaring nog beter kunnen inzetten.

Samenleven en zorgen

Ook vraagt de krappe arbeidsmarkt om een andere omgang met onze zorgvraag. Hoe willen we samenleven en hoe krijgt ‘zorgen’ daarin een plaats? Moeten we dat beschouwen als iets dat er voor iedereen bij zal gaan horen? In hoeverre zijn mensen bereid of in staat om elkaar te verzorgen, helpen of ondersteunen?