Grenzen aan genezen en verbeteren

De medische mogelijkheden blijven groeien. Hierdoor lijkt een maatschappelijk ideaal van maakbaarheid steeds meer binnen handbereik. Dat maakt het omgaan met kwetsbaarheid, lijden en de dood ingewikkeld. Hoe voeren we hierover een beter gesprek, in de zorg en met elkaar?

De Raad vindt dat deze moeilijke maar belangrijke gesprekken een betere plaats moeten krijgen in het zorgproces. Wij richten ons in ieder geval op deze onderwerpen: 

Mogelijkheden van de geneeskunde

Dankzij medische innovaties en technologische ontwikkelingen leven we langer. De geneeskunde gaat telkens op zoek naar nieuwe mogelijkheden. We lijken controle te hebben over gezondheid en ziekte: onze levens lijken maakbaar.

Kwetsbaarheid

We vergeten te vaak dat kwetsbaarheid, lijden en de dood ook met het leven zijn verbonden. De geneeskunde kan ons niet altijd genezen en langer behandelen levert niet altijd extra kwaliteit van leven op. Feit blijft dat we sterfelijk zijn en dat we allemaal met ziekte, tegenslag en verlies te maken krijgen.

Leren leven met eindigheid

Hoe begrijpelijk de wens om zo lang mogelijk te leven ook is, toch rijst de vraag: hoe leren we leven met kwetsbaarheid en eindigheid? En hoe zijn artsen en andere zorgmedewerkers beter toe te rusten om gesprekken te voeren over wel of niet doorbehandelen en over kwaliteit van leven en sterven?