Gezonde en sociale leefomgeving

De leefomgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan onze gezondheid en ons welzijn. Maar onze omgeving kan ook ziekte, stress en eenzaamheid in de hand werken. Wat is een eigentijds en toekomstbestendig perspectief op een gezonde en sociale leefomgeving? Wat is daarbij de wisselwerking tussen collectieve en individuele preventie, en hoe komen we tot verandering?

De Raad zoekt naar verbetering van de volksgezondheid buiten de zorg, in het hart van de samenleving. Wij richten ons in ieder geval op deze onderwerpen: 

De rol van de omgeving

Oplossingen voor gezondheidsproblemen zoeken we vooral in het medische circuit. Tegelijkertijd staat de zorg onder druk. We geven daarbij niet genoeg aandacht aan de rol van de omgeving als stimulator van gezond gedrag (Investeren in een gezonde leefomgeving bevordert gezond gedrag, RIVM). We lopen zelfs het risico dat veranderingen in onze omgeving afdoen aan gezondheid of welzijn (Brede determinanten van gezondheid, RIVM). Zo worden steden steeds drukker, andere gebieden leger en staat het milieu onder druk (Waar groeit of krimpt de bevolking, CBS).

Omgeving onder druk

In een steeds verder geïndividualiseerde, digitale wereld kijken we niet meer automatisch naar de mensen in onze directe omgeving om. Door minder fysieke ontmoeting, minder beweging en nieuwe verslavingen kan ook onze digitale omgeving een bedreiging voor ons welzijn zijn. Zo raken leefomgeving en levensstijl elkaar.

Inspelen op behoeften

Tegelijkertijd ontstaat er ook een kans. Om die omgeving opnieuw in te richten en gebruik te maken van digitale innovaties. Bijvoorbeeld om afstanden te verkleinen en eenzaamheid te verminderen. Dat vraagt om een leefomgeving die niet alleen bijdraagt aan een betere gezondheid, maar ook inspeelt op de behoeften van bewoners en gebruikers.