L. (Leo) Ottes

L. (Leo) Ottes

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
06 - 11 79 70 48
E-mailadres
l.ottes@raadrvs.nl

Leo Ottes is al zo’n 30 jaar in dienst bij verschillende opeenvolgende Raden die uiteindelijk in 2015 leiden tot de totstandkoming van de RVS. Hij werkt daar als senior adviseur en is het spreekwoordelijke geheugen van de organisatie. Al als jonge arts kwam hij tot de conclusie dat er veel gedaan kan worden in het beleid rondom de zorg om deze beter, doelmatiger en efficiënter te maken. Hij zet zijn jarenlange ervaring en kennis nog steeds graag in om via de adviezen van de RVS daar een bijdrage aan te leveren.

Sommige thema’s op het gebied van zorg en samenleving komen gedurende de jaren telkens, weliswaar in een wat andere vorm, terug op de beleidsagenda. Zorg dat al opgedane kennis niet verloren gaat.

Loopbaan

Leo Ottes studeerde geneeskunde en vervolgens bedrijfskunde in Rotterdam. Tijdens zijn studie bedrijfskunde werkte hij bij de Algemene Rekenkamer was vervolgens werkzaam bij diverse Raden, waaronder de Nationale Raad voor de Volksgezondheid en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.

Zijn aandachtsgebieden binnen de RVS zijn: medische technologie, innovatie, biowetenschappen, biotechnologie, farmacologie en farmacotherapie.

Publicaties

Leo Ottes werkte aan een groot aantal adviezen van de RVS en voorgaande Raden mee. De meest recente RVS publicaties en activiteiten zijn o.a.: